dnes je 2.6.2023

Dokazovanie vo vkladovom konaníGarancia

29.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z katastrálnej súdnej praxe „Prerušenie záznamového konania"Garancia

27.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľnostíGarancia

24.3.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností (1/2)Garancia

23.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena údajov v katastri nehnuteľnostíGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vkladArchív

31.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamomArchív

31.10.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom záznameArchív

31.10.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxeArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie vkladového konania rozhodnutím okresného úraduArchív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na začatie katastrálneho konania v konaní o návrhu na vkladArchív

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu pri absencii podpisu niektorých z účastníkov konania v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemky nezistených vlastníkov a ich evidovanie v katastri nehnuteľnostíArchív

29.7.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz záložného práva v prospech mesta po uplynutí 10 rokov v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu v prípade duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

2022Archív

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena predmetu návrhu na vklad po podaní návrhu na vkladArchív

22.4.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

22.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikácia Zoznam staviebArchív

22.4.2022, Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie prevádzky katastrálneho portáluArchív

22.4.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

22.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer