dnes je 2.4.2023

ČlánkyArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxeArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vkladArchív

31.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom záznameArchív

31.10.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamomArchív

31.10.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu v prípade duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v roku 2022Garancia

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemky nezistených vlastníkov a ich evidovanie v katastri nehnuteľnostíGarancia

29.7.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu pri absencii podpisu niektorých z účastníkov konania v roku 2022Garancia

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravovaná novela katastrálneho zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2023Garancia

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz záložného práva v prospech mesta po uplynutí 10 rokov v roku 2022Garancia

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie vkladového konania rozhodnutím okresného úraduGarancia

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na začatie katastrálneho konania v konaní o návrhu na vkladGarancia

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

2022Garancia

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností v súdnej praxiGarancia

22.4.2022, Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Formálna publicita katastra nehnuteľností vo vzťahu k zbierke listínGarancia

22.4.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

22.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena predmetu návrhu na vklad po podaní návrhu na vkladGarancia

22.4.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecné bremeno podľa zákona č. 66/2009 Z. z. a jeho zápis do katastra nehnuteľnostíGarancia

22.4.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Overenie pravosti podpisu na listine advokátom v Českej republike na účely zápisu do katastra nehnuteľnostíGarancia

22.4.2022, Zdroj: (C) Európska únia, 1998 - 2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

22.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie prevádzky katastrálneho portáluGarancia

22.4.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príklady z praxeGarancia

22.4.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikácia Zoznam staviebGarancia

22.4.2022, Zdroj: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer