dnes je 1.12.2023

Absencia rodného čísla na zmluve a v návrhu na začatie katastrálneho konaniaGarancia

28.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Garáž a garážové stojisko a ich evidovanie v katastri nehnuteľností (1/2)Garancia

28.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo a jeho evidencia v katastri nehnuteľnostíGarancia

27.9.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz záložného práva z katastra nehnuteľnostíGarancia

25.9.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností so súhlasom a bez súhlasu vlastníkaGarancia

28.6.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahradenie rodného čísla iným identifikátorom cudzinca v zmluveGarancia

27.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od vkladovej zmluvy v katastrálnej praxiGarancia

26.6.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

23.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokazovanie vo vkladovom konaníGarancia

29.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z katastrálnej súdnej praxe „Prerušenie záznamového konania"Garancia

27.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľnostíGarancia

24.3.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností (1/2)Garancia

23.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena údajov v katastri nehnuteľnostíGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností záznamomGarancia

31.10.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom záznameGarancia

31.10.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od zmluvy v priebehu konania o návrhu na vkladGarancia

31.10.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxeGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemky nezistených vlastníkov a ich evidovanie v katastri nehnuteľnostíArchív

29.7.2022, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu pri absencii podpisu niektorých z účastníkov konania v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na začatie katastrálneho konania v konaní o návrhu na vkladArchív

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz záložného práva v prospech mesta po uplynutí 10 rokov v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup okresného úradu v prípade duplicity vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v roku 2022Archív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

29.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prerušenie vkladového konania rozhodnutím okresného úraduArchív

29.7.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer