dnes je 15.7.2024

Európske osvedčenie o dedičstve a jeho zápis v katastri nehnuteľnostíArchív

29.3.2024, JUDr. Dominika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovenie § 46 Katastrálneho zákona: Zápis práv k nehnuteľnostiamArchív

27.3.2024, Mgr. Viera Jakušová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

25.3.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

25.3.2024, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Staré zákonné vecné bremená a ich evidovanie v katastri nehnuteľnostíArchív

20.12.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Garáž a garážové stojisko a ich evidovanie v katastri nehnuteľností (2/2)Archív

19.12.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiArchív

18.12.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

15.12.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

15.12.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Absencia rodného čísla na zmluve a v návrhu na začatie katastrálneho konaniaArchív

28.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Garáž a garážové stojisko a ich evidovanie v katastri nehnuteľností (1/2)Archív

28.9.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo a jeho evidencia v katastri nehnuteľnostíArchív

27.9.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmaz záložného práva z katastra nehnuteľnostíArchív

25.9.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

25.9.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností so súhlasom a bez súhlasu vlastníkaGarancia

28.6.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahradenie rodného čísla iným identifikátorom cudzinca v zmluveGarancia

27.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstúpenie od vkladovej zmluvy v katastrálnej praxiGarancia

26.6.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnostíGarancia

23.6.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

23.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokazovanie vo vkladovom konaníGarancia

29.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z katastrálnej súdnej praxe „Prerušenie záznamového konania"Garancia

27.3.2023, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné vecné bremená a ich zápis do katastra nehnuteľnostíGarancia

24.3.2023, JUDr. Mgr. Zuzana Lenická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností (1/2)Garancia

23.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena údajov v katastri nehnuteľnostíGarancia

22.3.2023, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

22.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chyby v katastri nehnuteľností spočívajúcej v nezákonne vykonanom záznameGarancia

31.10.2022, JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady z praxeGarancia

31.10.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer