dnes je 25.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

222/2022 Z.z., Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

222/2022 Z. z.
ZÁKON
z 25. mája 2022
o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) vymedzenie základných pojmov štátom podporovaného nájomného bývania,
b) vymedzenie právnych vzťahov súvisiacich s nájmom bytu v rámci štátom podporovaného nájomného
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.